maandag 12 november 2012

Aan te bevelen boek over de radicale Islam in Vlaanderen

Ex-straathoekwerker Peter Calluy werd in 2006 ontslagen omwille van zijn aanhoudende kritiek op de bestuurlijke laksheid tegenover de opkomende radicale islam, met als een van de spilfiguren de jonge Fouad Belkacem, nu bekend en berucht als woordvoerder van Sharia4belgium. De auteur vertelt zijn persoonlijke verhaal en analyseert ontstaan en evolutie van een verontrustend fenomeen.

Peter schreef een boek met als titel "Kroniek van een aangekondigd onheil." Je kan het bestellen op volgende link: http://www.aspeditions.be/article.aspx?article_id=KRONIE740Z


Veel leesplezier!

zondag 11 november 2012

Petitie tegen de partij ISLAM die bij de verkiezingen 2 zetels gehaald heeft in Brussel

In Brussel kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 een partij genaamd ISLAM op. De verkozenen van de partij hebben verklaard dat hun programma de Koran is en dat zij voor de invoering van de Shariah zijn.

Wij verzoeken jullie volgende petitie te ondertekenen.

https://www.lapetition.be/en-ligne/Tegen-de-partij-islam-12117.html

De petitie eist dat de verkiezing van de 2 gemeenteraadsleden ongedaan gemaakt wordt. De eis is gebaseerd op artikel 17 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, waarin staat dat niemand de rechten van het Verdrag mag gebruiken voor afschaffing of beperking van deze rechten. Deze Europese Conventie, die België heeft ondertekend, staat boven onze wetten. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn arrest van 13 Februari 2003 bevestigt dat de sharia onverzoenbaar is met de democratie.

Staatsveiligheid: 'Salafisme is gevaarlijker dan terroristische aanval'

Op zaterdag 11/11/12 pakten de kranten uit met de ronkende titel: "Staatsveiligheid: 'Salafisme is gevaarlijker dan terroristische aanval' ".

België heeft op lange termijn meer te vrezen van het salafisme dan van een terroristische aanval. Dat heeft Alain Winants, het hoofd van de Staatsveiligheid, zaterdag verklaard in La Libre Belgique.
Wij vinden het een positieve evolutie dat het hoofd van onze staatsveiligheid  de dreiging voor ons land bij een ideologie legt die hij het salafisme noemt en die onze maatschappij ongemerkt in twee aan het splitsen is.

Interview met Marokkaanse ex-moslim die uit Marokko gevlucht is

Moslims die hun afvalligheid publiek maken, die in een islamitisch land wonen, en die in leven willen blijven, hebben geen keuze dan te vluchten.

Afvalligheid is in het islamitisch denken zowat de ergste misdaad die men kan bedenken.


http://www.youtube.com/embed/qWRgKxzdl60

Deel 1: T. is maatschappelijk werker bij een Vlaams OCMW en schreef ons het volgende

Ten eerste, ik geloof niet dat jullie een goede kennis van de Islam hebben. Jullie beweren bekeerd te zijn geweest tot de Islam en daarna terug uitgetreden wat zeer onwaarschijnlijk lijkt. Iemand die zich vandaag tot de Islam bekeerd, moet sowieso heel sterk overtuigd zijn gezien de negatieve campagnevoering in gans de wereld en in het westen in het bijzonder!!! Om welke redenen zijn jullie dan moslim geworden in de eerste plaats? Alle redenen die jullie nu opgeven voor verwerping van de Islam wisten jullie evengoed voor uw bekering. Dus mijn vraag is welke argumenten hebben jullie om de Islam te bekritiseren, let wel ik wil argumenten die jullie onmogelijk konden weten voor uw bekering!!!
En daarna zullen we verder praten.
T.
Wij antwoordden het volgende:

vrijdag 9 november 2012

Je kunt in dit land maar beter een kat zijn, dan homoseksueel

Marc Hooghe, socioloog aan de KU Leuven schrijft op 9/11/2012 in De Morgen het volgende over geweld tegen homoseksuelen:

Wat al evenzeer opviel in de reportage: het geweld kwam wel degelijk vanuit één bepaalde hoek. Ook gedegen wetenschappelijk onderzoek toont trouwens keer op keer aan dat religieuze en culturele achtergrond een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van homofobie. De programma-makers vielen echter over hun voeten om onmiddellijk te sussen dat dit zeker niet betekende dat dit louter een probleem was van allochtonen. Daarin hebben ze gelijk natuurlijk, de cijfers zijn echter wel de cijfers. Als je controleert voor alle mogelijke achtergrondvariabelen, dan zie je dat homofobie piekt bij mannen, van jonge leeftijd, sterk gericht op mannelijke vrienden, en met een islamitische achtergrond. Uiteraard zijn zij niet de enigen met een homofobe attitude, maar het zijn wel telkens risicofactoren.
 

Deel 2: T. is maatschappelijk werker bij een Vlaams OCMW en schreef ons het volgende:

1. Het Godsbeeld dat je schetst is er een dat gemaakt is door een mens.

T: De mens heeft vanaf het begin inderdaad zelf een godsbeeld gemaakt en op basis hiervan een betekenis gegeven aan zichzelf en de omgeving. Maar Allah heeft keer op keer boodschappers gestuurd om dit godsbeeld uit te bannen en de originele godsdienst terug te herstellen. De islam is de eerste godsdienst wat aan de mens is geopenbaard. De eerste mens en profeet Adam, vrede zij met hem, ontving als eerste de goddelijke boodschap mashaallah. De dwaling kwam later, door toedoen van de mens en natuurlijk satan die er alles voor doet om de mens te doen dwalen hafizanallah. Het verkeerde godsbeeld dat kan samengevat worden als de vergoddelijking van Gods schepping werd keer op keer verwijderd uit de religie maar kwam steeds weer terug. Ik zal met hulp van Allah trachten om uw godsbeeld te corrigeren inshallah.

Moussi el Kandoussi interviewt ex-moslim Hafid Bouazza

Hafid Bouazza is een nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst.