dinsdag 29 oktober 2013

Welkom op onze blog - Bienvenu sur notre blog

Tolerantietest in de Standaard


In de Standaard verschijnt een unieke test om de tolerantie te meten. Doe hem eens en je zal zien hoe intolerant je bent.

De fiere moslima in het midden houdt een drietal boeken over de Islam vast, boeken die je beter niet zelf leest anders gaat je tolerantieniveau gegarandeerd 10% de diepte in.

Spijtig genoeg beschikken wij wel over het boek in het midden: "Sahih Muslim", daar staan overleveringen van Mohammed in. Ja, so what? Welnu, die overleveringen hebben in de Islam kracht van wet. Ja, so what? De Islam staat voor vrede, rechtvaardigheid en tolerantie. Echt! Echt?

Welnu, in het eerste hoofdstuk van dit boek, dat gaat over "geloof" of Iman in het arabisch staat volgende opmerkelijke uitspraak van Mohammed (Muslim 1.33):

"Ik heb opdracht gekregen om te vechten tegen de mensen tot zij zeggen dat er slechts één God, Allah is en dat Mohammed de Profeet van Allah is en degenen die dit zeggen hebben hun goederen en hun persoon tegenover mij veiliggesteld".

Een open oorlogsverklaring vanwege de stichter van de Islam aan iedereen die geen moslim is.

In de westerse maatschappij is degene die dit gedachtengoed verspreidt niet intolerant, degene die hierover zijn beklag doet, die is pas intolerant.

Dergelijke initiatieven van de media ivm het thema tolerantie-andere culturen-andere godsdiensten tonen hoe weinig begrip journalisten van de Islam hebben.