zondag 20 september 2015

Van het politiekantoor naar een nachtje in het Witte Huis

DS - 18 september 2015 | Evita Neefs

"Een jonge uitvinder werd door zijn leraars in een Texaanse school voor een gevaarlijke bommenmaker aangezien. De politie sloeg hem in de boeien. De beproeving van Ahmed Mohamed, zoon van Soedanese moslims, illustreert vlijmscherp hoe deze ‘nation of immigrants’ worstelt met diversiteit."
...
Neen, de VS worstelt niet met diversiteit, de VS is diversiteit. De VS wortelt met een probleem van islamitisch geinspireerd terrorisme en de mensen zijn waakzaam voor elke aanwijzing dat er gevaar dreigt. Als ik mij niet vergis hebben politici ook in Belgie al opgeroepen tot waakzaamheid met de vraag om verdachte zaken aan de politie te melden. Als men ook maar het minste vermoeden heeft dat er mogelijks gevaar dreigt is het de plicht van de politie om mensen op te pakken. Men kan niet van een leraar engels of van een politieagent verwachten dat hij een voorwerp dat tikt en waar draden uitkomen onmiddellijk als een ongevaarlijke, zelf in elkaar gestoken klok kan identificeren. De leraars en de politie hebben hun werk gedaan. Eerst oppakken en dan onderzoeken. Daarna volgen er eventueel excuses.
Dat men bij moslims extra alert is, is ook normal aangezien de grootste dreiging van moslims uitgaat, niet van Amish of christelijke fundamentalisten.
In Belgie is vorig jaar ook een moslim opgepakt die een kerk aan het fotograferen was en gisteren is een Thalys en een heel station leeggemaakt omdat er een verdachte man op het toilet zat. Mogelijks was het gewoon een zwartrijder, maar het kon ook een terrorist zijn, zoals een paar weken geleden.
Conclusie van het verhaal: laten we ons absoluut niet op het verkeerde been zetten met het fabeltje "ze hebben problemen met diversiteit". Dit is gewoon een afleidingsmaneuver van de echte problemen. Als een homokoppel in Gent door de buurt geterroriseerd wordt gaat men binnenkort ook zeggen dat deze slachtoffers een probleem hebben met diversiteit.

diversiteit.

Mehr anzeigen
 
Een jonge uitvinder werd door zijn leraars in een Texaanse school voor een gevaarlijke bommenmaker aangezien. De politie sloeg hem in de boeien. De beproev...
standaard.be
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150917_01872749
 

dinsdag 29 oktober 2013

Welkom op onze blog - Bienvenu sur notre blog

Tolerantietest in de Standaard


In de Standaard verschijnt een unieke test om de tolerantie te meten. Doe hem eens en je zal zien hoe intolerant je bent.

De fiere moslima in het midden houdt een drietal boeken over de Islam vast, boeken die je beter niet zelf leest anders gaat je tolerantieniveau gegarandeerd 10% de diepte in.

Spijtig genoeg beschikken wij wel over het boek in het midden: "Sahih Muslim", daar staan overleveringen van Mohammed in. Ja, so what? Welnu, die overleveringen hebben in de Islam kracht van wet. Ja, so what? De Islam staat voor vrede, rechtvaardigheid en tolerantie. Echt! Echt?

Welnu, in het eerste hoofdstuk van dit boek, dat gaat over "geloof" of Iman in het arabisch staat volgende opmerkelijke uitspraak van Mohammed (Muslim 1.33):

"Ik heb opdracht gekregen om te vechten tegen de mensen tot zij zeggen dat er slechts één God, Allah is en dat Mohammed de Profeet van Allah is en degenen die dit zeggen hebben hun goederen en hun persoon tegenover mij veiliggesteld".

Een open oorlogsverklaring vanwege de stichter van de Islam aan iedereen die geen moslim is.

In de westerse maatschappij is degene die dit gedachtengoed verspreidt niet intolerant, degene die hierover zijn beklag doet, die is pas intolerant.

Dergelijke initiatieven van de media ivm het thema tolerantie-andere culturen-andere godsdiensten tonen hoe weinig begrip journalisten van de Islam hebben.

vrijdag 22 maart 2013

Belgische Jihadisten in Syrië, een brede analyse met voorstellen van aanpak. (Tekst is nog in bewerking en gedeeltelijk in het Frans), commentaren welkom!

Voorwoord:

Met onze islamitische achtergrond en onze kennis van het typisch islamitisch denken willen wij de politieke wereld maar ook de bredere samenleving inzicht geven in de steeds frequenter opduikende problemen die specifiek met de Islam te maken hebben. Dit is de ook de doelstelling van onze blog.

Wij willen ook een eerste aanzet geven voor wetsvoorstellen die nodig zijn om op termijn een stabiele samenleving in België in stand te houden. Een samenleving waarin iedere inwoner ten volle kan genieten van de vrijheden die voorzien zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.


1. Er zijn een aantal fenomenen i.v.m. de Islam die de laatste tijd meer en meer zichtbaar worden en waarover men zich ongerust maakt. Het zijn fenomenen die niemand blijkt te kunnen duiden en waarover op het eerste zicht weinig of niets voorzien is in de wetgeving:

- Belgische Jihadisten (zowel geboren moslims als bekeerlingen) vechten in Syrië, maar ook in andere landen
- Shariah4Belgium en gelijkaardige organisaties in België en in andere landen eisen openlijk de invoering van de Shariah
- Er blijken Salafisten werkzaam te zijn in het belgische leger
- Opleidingen van Imams in Brussel blijken bijna allemaal in handen van salafisten te zijn terwijl men beweert dat slechts een kleine minderheid van de moslims extremisten zijn

donderdag 21 maart 2013

Welk argument hebben we nog tegen een islamscholennet? (08.02.2013)

Een opinieartikel van de hand van Patrick Loobuyck in de Morgen begint als volgt:
De integratiemaatregel van het Gemeenschapsonderwijs kan tot segregatie leiden, schrijft Patrick Loobuyck. Hij is moraalfilosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Patrick Loobuyck  bedoelt hier dat het Gemeenschapsonderwijs de hoofddoek wil verbieden om integratie te bevorderen. Hij is daar tegen en pleit voor dialoog met de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Dit laatste is ook altijd het uitgangspunt geweest van Karin Heremans, directrice van het Atheneum in Antwerpen. Tot zij met de neus op de feiten gedrukt werd, dat haar school een islamitische school aan het worden was met allerlei expressies van intolerantie als gevolg.

zondag 17 februari 2013

Jozef De Witte: "Integratiebeleid is mislukt" (09.02.2013)

Tot deze conclusie komt de directeur van het CGKR tijdens een interview in de Morgen

"Het integratie- en migratiebeleid is mislukt." Tot die snoeiharde conclusie komt directeur Jozef De Witte, twintig jaar na de oprichting van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De enigen die daar volgens hem schuld aan hebben zijn de beleidsmakers. "Als een beleid mislukt, ligt dat niet aan de migranten."
Voor iemand die heel dicht bij de beleidsmakers gestaan heeft met eerst als voogdijminister de Premier en daarna de minister van Binnenlandse Zaken, geeft De Witte hier zijn eigen falen toe. Wat heeft hij als positieve acties ondernomen? Waar is zijn plan?