vrijdag 22 maart 2013

Belgische Jihadisten in Syrië, een brede analyse met voorstellen van aanpak. (Tekst is nog in bewerking en gedeeltelijk in het Frans), commentaren welkom!

Voorwoord:

Met onze islamitische achtergrond en onze kennis van het typisch islamitisch denken willen wij de politieke wereld maar ook de bredere samenleving inzicht geven in de steeds frequenter opduikende problemen die specifiek met de Islam te maken hebben. Dit is de ook de doelstelling van onze blog.

Wij willen ook een eerste aanzet geven voor wetsvoorstellen die nodig zijn om op termijn een stabiele samenleving in België in stand te houden. Een samenleving waarin iedere inwoner ten volle kan genieten van de vrijheden die voorzien zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.


1. Er zijn een aantal fenomenen i.v.m. de Islam die de laatste tijd meer en meer zichtbaar worden en waarover men zich ongerust maakt. Het zijn fenomenen die niemand blijkt te kunnen duiden en waarover op het eerste zicht weinig of niets voorzien is in de wetgeving:

- Belgische Jihadisten (zowel geboren moslims als bekeerlingen) vechten in Syrië, maar ook in andere landen
- Shariah4Belgium en gelijkaardige organisaties in België en in andere landen eisen openlijk de invoering van de Shariah
- Er blijken Salafisten werkzaam te zijn in het belgische leger
- Opleidingen van Imams in Brussel blijken bijna allemaal in handen van salafisten te zijn terwijl men beweert dat slechts een kleine minderheid van de moslims extremisten zijn

donderdag 21 maart 2013

Welk argument hebben we nog tegen een islamscholennet? (08.02.2013)

Een opinieartikel van de hand van Patrick Loobuyck in de Morgen begint als volgt:
De integratiemaatregel van het Gemeenschapsonderwijs kan tot segregatie leiden, schrijft Patrick Loobuyck. Hij is moraalfilosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Patrick Loobuyck  bedoelt hier dat het Gemeenschapsonderwijs de hoofddoek wil verbieden om integratie te bevorderen. Hij is daar tegen en pleit voor dialoog met de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Dit laatste is ook altijd het uitgangspunt geweest van Karin Heremans, directrice van het Atheneum in Antwerpen. Tot zij met de neus op de feiten gedrukt werd, dat haar school een islamitische school aan het worden was met allerlei expressies van intolerantie als gevolg.